Розмір плати за проживання: 800 – 1200 грн./м. (залежно від кількості місць в кімнаті)

Загальна кількість кімнат: 16


Правила внутрішнього розпорядку та умови проживання в гуртожитку

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Вселення здобувачів освіти у гуртожитки здійснюється по ордерах, виданих дирекцією на підставі розпорядження директора освітнього закладу.
  2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати завідуючому гуртожитком ордер або договір на право зайняти місце в гуртожитку, квитанцію про оплату за проживання, довідку із медичної установи про медичний огляд, три фотокартки розміром 3х4 см. Повинна пройти інструктаж по техніці безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись з сантехнічним обладнанням, інструкцією для чергових по гуртожитку, правилами відшкодування заподіяних збитків, користування особистими електропобутовими приладами, порядком звільнення гуртожитку, оформити лист для одержання інвентаря індивідуального користування.
  Інструктаж та поселення до гуртожитку здійснюють: заступник директора з виховної роботи, вихователь гуртожитку, завідувач гуртожитком. Під час інструктажу заключається двостороння угода, видаються ключі від кімнати, службою охорони випускається перепустка на вхід до гуртожитку. Ордер діє на протязі 30 днів з дня видачі. Після закінчення строку ордера поселення, як правило, не проводиться.
  Для поселення необхідно пред’явити:
  Заяву на ім’я директора, завізовану заступником з директора з виховної роботи, завідуючим гуртожитком;
  * Квитанцію про оплату за проживання;
  * Паспорт (посвідчення) прибулого;
  3. Здобувачі освіти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов, на підставі наказу директора.
  4. При відрахуванні, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, що проживав у гуртожитку, за рішенням директора цей термін може бути продовжений.
  У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив гуртожиток то відселення громадянина проводиться примусово, згідно з чинним житловим законодавством України.
  5. При від’їзді з гуртожитку проживаючим необхідно здати завідуючій гуртожитком в належному стані майно, яке було закріплене за ними, жилі кімнати та ключі від них.

II. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
6. Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність збереження приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування.

7. Майно для особистого користування видається мешканцям під їх особисту відповідальність. Предмети загального користування для кімнати (секції, поверху) видаються під розписку старості кімнати (секції, поверху). Інвентар та обладнання для студентських клубів, спортивних кімнат і інших приміщень видаються під розписку особам уповноваженим вихователем гуртожитку. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна покладається на особу, котра отримала це майно. Опис майна, підписаний завідуючим гуртожитком і старостою кімнати (секції, поверху), вивішується в кімнаті (в секції, на поверсі).
8. Виносити особисті речі, інвентар та обладнання з гуртожитку дозволяється тільки при наявності письмового дозволу завідуючої гуртожитком.
9. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
10. Вхід до гуртожитку дозволяється:
– Мешканцям даного гуртожитку – з 06.00 до 24.00 години по пред’явленню перепустки. Після 24.00 години вхід дозволяється у виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу заступника директора з виховної роботи (вихователя) або завідуючої гуртожитком;

– Гостям – тільки у не навчальний час з 15.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях. При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів;
– Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.
11. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та відшкодування матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.
12. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу клубів-кафе, здійснюються за планом з заступником директора з навчально-виховної роботи (вихователем гуртожитку).
Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00 години.
З 23.00 години і до 07.00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша. У коридорах (секціях) та місцях загального користування залишається тільки чергове освітлення.
13. Здобувачі освіти проживають в гуртожитку на умовах самообслуговування.
14. Усі мешканці гуртожитку в позаурочний час залучаються студентською радою гуртожитку до господарських робіт по самообслуговуванню, упорядкуванню і озелененню території, спорудження спортивних майданчиків, проведення ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, іншим видам суспільно-корисної праці з дотриманням правил охорони праці.
Один раз на місяць в гуртожитку провадиться “санітарний день” з проведенням генерального прибирання усіх приміщень.
15. Заміна постільної білизни проводиться згідно з встановленими нормами один раз в десять днів.
16. У разі захворювання мешканця гуртожитку, хворий направляється в медичну установу або в ізолятор гуртожитку.
17. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку студентська рада гуртожитку створює санітарну комісію, яка:
– Щотижня проводить контрольний огляд кімнат, місць загального користування. Оцінка кімнати (секції, поверху) складається з трьох складових: санітарний стан кімнати (секції, поверху), їх благоустрій та дисципліна мешканців;
– Результати контрольного огляду розглядаються на засіданні студентської ради гуртожитку, де приймаються конкретні рішення до порушників або заохочення мешканців, які утримують в зразковому стані свої кімнати (секції, поверхи);
– Розробляє заходи по поліпшенню побуту і відпочинку мешканців гуртожитку.

III. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
18. Мешканці гуртожитку мають право:
– Користуватися приміщеннями учбового, культурно-побутового і спортивного призначення, камерами зберігання, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку згідно з встановленим порядком, мати постійне місце в жилій кімнаті у гуртожитку свого закладу освіти на весь час навчання;
– Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
– Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
– Через студраду брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;
– Звертатися із скаргами до керівництва закладу освіти на роботу дирекції гуртожитку, обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам “Положення про гуртожиток” і нормам обладнання та утримання гуртожитків.
19. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
– Знати і суворо дотримуватись “Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ”, техніки безпеки, пожежної безпеки;
– Виконувати розпорядження адміністрації та студради гуртожитку;
– Суворо дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування та брати активну участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки, щомісяця проводити генеральне прибирання приміщень гуртожитку та прилеглої території з дотриманням правил охорони праці;
– Дбайливо ставитись до власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, тепло, воду;
– Проводити поточний ремонт кімнат (блоків), (побілка стелі, побілка, пофарбування або обклейка шпалерами стін, стелі, фарбування радіаторів, вікон, підвіконня, дверей, вмонтованих шаф та антресолей, встановлення віконного скла, фарбування або покриття лаком підлоги, ремонт електромережі, проводіться за рахунок проживаючих);
– Своєчасно вносити плату в установлених розмірах за проживання, користування білизною і за додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються.

– Відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно з діючим законодавством;
– Особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання до камери схову, адміністрація відповідальності не несе;
– При залишенні кімнати (секції) мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна;
– Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;
– Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити заступника директора з навчально-виховної роботи (вихователя гуртожитку), завідуючу гуртожитком, студентську раду;
– Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу завідуючої гуртожитком додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідуючої гуртожитком). У випадку відмови від реєстрації або оплати за додаткові електропобутові прилади і радіоапаратуру, дана апаратура вилучається завідуючою гуртожитком спільно з студрадою гуртожитку та здається в камеру схову. Повернення її власнику проводиться при виселенні мешканця з гуртожитку;
– При залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при від’їзді на канікули або практику, письмово попередити завідуючу гуртожитком (вказати адресу, куди вибув), одержане майно, і ключі від кімнати здати завідуючій гуртожитком, а особисті речі до камери схову;
– По закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку в двотижневий термін;
– При тимчасовому від’їзді із гуртожитку повідомити про це старшого кімнати (секції, поверху), повідомивши адресу, куди від’їжджає;
– Приймати активну участь у поточному ремонті гуртожитку, ремонті, належному утриманні спортивних кімнат і кімнат відпочинку, занять, ігрових майданчиків;
– Брати участь у проведенні робіт по впорядкуванню та озелененню території, яка прилягає до гуртожитку, охороні зелених насаджень;
– Заключати угоди на проживання в гуртожитку, про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з адміністрацією закладу освіти на час навчання;
– На вимогу завідуючої та студентської ради гуртожитку приймати участь у термінових і поточних господарських роботах.
20. Мешканцям гуртожитку забороняється:
– Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
– Переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або виносити їх з робочих кімнат і гуртожитку;
– Користуватися службовим телефоном для міських, міжміських і міжнародних телефонних розмов;
– Прати білизну, чистити взуття, приймати водяні процедури в житлових кімнатах та не пристосованих для цього місцях;
– Наклеювати або прибивати на стінах і шафах кімнат та місць загального користування об’яв, розкладів, еротичних фотографій , малюнків, репродукцій, листівок, вирізок з газет та журналів тощо;
– Проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;
– Самовільно замінювати дверний замок. При заміні замка ключ необхідно здати завідуючій гуртожитком;
– Залишати сторонніх осіб після 23-00 години і на ночівлю;
– Приносити і вживати спиртні напої, наркотики, палити в житлових та робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні ігри;
– Створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну на гучність, яка перевищує чутність кімнати;
– Тримати домашніх тварин;
– Проникати до гуртожитку через вікна та не дозволяти робити це стороннім особам, сидіти на підвіконні;
– Викидати сміття та різні предмети через вікна;
– Передавати перепустку до гуртожитку іншій особі;
– Загромаджувати жилу кімнату великогабаритними речами, залишати в холах, світлових кишенях. В коридорах на збереження власні меблі, холодильники, мотоцикли, піаніно тощо.
21. Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання, притягуються до матеріальної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності, включно, до відрахування із закладу освіти. У разі не відшкодування матеріальних збитків, справа передається до суду.

IV. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
22. За активну роботу по організації виховання, участь у забезпеченні господарської роботи, в культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов та побутового обслуговування мешканцям гуртожитку можуть бути оголошені заохочення:
– Подяка;
– Нагородженням Почесною грамотою;
– Нагородження цінним подарунком;
– Нагородження грошовою премією.
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим “Типовими нормами обладнання гуртожитків”.
23. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
– Зауваження;
– Догана;
– Сувора догана;
– Виключення з закладу освіти.
За прояву в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного сп’яніння, розпиття спиртних напоїв, вживання токсичних чи наркотичних речовин в гуртожитку, всі винні у цього підлягають відрахуванню з закладу освіти.
При порушенні правил внутрішнього розпорядку в кімнатах (секціях) відповідальність несуть всі мешканці кімнати (секціі).
24. Заохочення і стягнення на здобувачів освітм оголошуються наказом директора за поданням заступника директора по виховной роботі,  завідуючої гуртожитком.