Професія – 4144 Діловод

Кваліфікація – діловод

Служба діловодства сьогодні є потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності і відданості своєму підприємству, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів.

У сучасній установі діловодство стає високотехнологічним виробничим процесом. Воно об’єктивно виділяється у високооплачуваний вид професійної діяльності, набуває відповідного технологічного й організаційного оформлення і потребує значного обсягу знань.

Головна мета служби діловодства — якісне документаційне забезпечення управління, вчасна обробка і передання на різні рівні керування інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Загальна характеристика професії:

 • приймає, надсилає і сортує документи, листи та інші ділові папери за ступенем важливості;
 • веде їх облік і контроль у спеціальних журналах;
 • готує матеріали для керівника;
 • можливі два варіанти організації роботи діловода: а) у невеликій установі діловод самостійно виконує функціональні обов’язки; б) у великій установі – обробляє документацію із обмеженого кола питань і у разі потреби взаємодіє з іншими діловодами.

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця:

 • здатність до тривалої концентрації уваги;
 • хороша довготривала і оперативна пам’ять;
 • емоційна стійкість;
 • висока перешкодостійкість;
 • толерантність до численних контактів;
 • навики ділового спілкування;
 • конструктивне сприйняття критики на свою адресу.

Ким може працювати діловод

Люди, які отримали цю спеціальність, досить затребувані. Вони можуть працювати секретарями, архіваріусами, виконувати функцію офіс-менеджерів, також з них виходять хороші фахівці секретаріату. Одним словом, діловод, який має відповідну освіту без роботи не залишиться. При цьому важливо розуміти не тільки ким, але і де може працювати людина з цією професією.