Професія – 5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими

 Кваліфікація – молодша медична сестра з догляду за хворими

   Професія молодшої медичної сестри з догляду за хворими – благородна і гуманна, адже вона покликана допомагати людям одужати. Саме цей образ  в уяві багатьох людей пов’язаний з надією і захистом. 

      Роль медичної сестри в процесі лікування хворого, особливо в стаціонарі, важко переоцінити. Виконання призначень лікаря, догляд за тяжкохворими, проведення багатьох, інколи досить складних, маніпуляцій – все це є обов’язком для медичного персоналу. Молодша медична сестра бере участь в обстеженні пацієнтів, підготовці його до різних оперативних втручань, проводить нескладні медичні маніпуляції (постановка банок, гірчичників, компресів). Забезпечує утримання в чистоті хворих, приміщення. Стежить за правильним використанням і зберіганням предметів догляду за хворими. Бере участь в транспортуванні тяжкохворих. Стежить за дотриманням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку установи охорони здоров’я . Все це пред’являє високі вимоги до знань і практичних навиків медичної сестри, вимагає уміння поводитися в колективі, при спілкуванні з хворими і їх родичами.

Кваліфікаційні вимоги

Повинна знати:

 • права, обов’язки та відповідальність молодшої медичної сестри з догляду за хворими;
 • правила санітарії і гігієни;
 • нескладні  медичні  маніпуляції  (постановка банок, гірчичників, компресів тощо);
 • правила охорони праці.

Повинна вміти :

 • працювати під керівництвом  медичної сестри з догляду за хворими;
 • забезпечувати чистоту та охайність хворих і приміщення;
 • проводити догляд за шкірою хворих, обробляти пролежні;
 • годувати тяжкохворих;
 • стежити за використанням і зберіганням предметів догляду за хворими;
 • проводити  заміну постільної і натільної білизни;
 • брати участь у транспортуванні тяжкохворих;
 • стежити за додержанням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу;
 • надавати хворим першу долікарську допомогу;
 • готувати хворих до інструментальних методів дослідження.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинна:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Особисті якості

 • комунікабельність,
 • спостережливість,
 • витривалість,
 • відповідальність,
 • впевненість,
 • врівноваженість.

Кваліфікований робітник вищезазначеної професії має можливість бути конкурентоспроможним на ринку медико-соціальних послуг:

 • з догляду за хворими людьми та людьми похилого віку в домашніх умовах;
 • догляду за хворими чи здоровими особами у медико-соціальних центрах;
 • геріатричних пансіонатах та в лікувальних закладах;
 • доглядальниці пацієнта на час відпустки чи відпочинку його родичів;
 • догляду за хворими чи здоровими дітьми під час роботи у дитячих організованих колективах та в домашніх умовах;
 • у відділеннях паліативного догляду, хоспісах, домах сестринського догляду та в домашніх умовах за паліативними пацієнтами.