Професія –4144 Паспортист

Кваліфікація – паспортист

Завдання та обов’язки. Перевіряє подані для реєстрації документи, паспорт. Реєструє та знімає з реєстраційного обліку громадян згідно із встановленим порядком. У разі потреби готує виписки із домової книги, довідки за встановленою формою для видавання їх населенню.

 Повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші  керівні матеріали з питань реєстрації громадян; 
 • правила реєстрації та зняття з реєстраційного обліку громадян;
 • основи електронного діловодства;
 • порядок підготовки і оформлення довідок, виписок із домової книги; 
 • основи законодавства про працю; 
 • етику і психологію ділового спілкування.

Повинен уміти: 

 • перевіряти подані для реєстрації документи, паспорт;
 • реєструвати та знімати з реєстраційного обліку громадян згідно із встановленим порядком;
 • готувати виписки із домової книги, довідки за встановленою формою для видачі їх населенню;
 • вести паспортний облік за допомогою картотеки, засобів комп’ютерної техніки та Єдиного демографічного реєстру.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати помилок у роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов´язків;
 • дотримуватись етичних норм і правил;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб´єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.