Відповідно до Законів України:

  • «Про засади державної мовної політики»
    • стаття 1: державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо;
    • стаття 6: Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя;
  • «Про освіту» (стаття 7: Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова)
    • Мовою освітнього процесу на Відділенні професійно- технічної освіти є українська мова.
    • Заяви на навчання мовами  національних меншин не було.